• BTC : ¥27000.00
  • LTC : ¥305.57
  • ETH : ¥2280.00
  • ETC : ¥96.51
  • QTUM : ¥74.50
币种 价格 交易量 总市值 日涨跌 价格趋势(3日)
币种对CNY 价格(CNY) 交易量(CNY) 总市值(CNY) 日涨跌 价格趋势(3日)
ETH 以太币
加入自选
¥2280.00¥62,174,356¥174,767,016,000+13.94 %
去交易
BTM 比原链
加入自选
¥1.31¥61,673,965¥2,748,900,000-11.55 %
去交易
BCC BCC
加入自选
¥4480.00¥51,625,422¥94,080,000,000-14.83 %
去交易
OMG OmiseGo
加入自选
¥49.76¥37,105,552¥6,978,591,201-1.05 %
去交易
PAY TenX
加入自选
¥23.39¥33,864,356¥4,800,049,020-12.03 %
去交易
QTUM 量子链
加入自选
¥74.52¥20,765,195¥7,452,000,000-5.55 %
去交易
BTC 比特币
加入自选
¥26851.26¥20,129,667¥333,068,399,292-4.46 %
去交易
ICO ICO币
加入自选
¥6.10¥17,984,962¥1,220,000,000-10.47 %
去交易
STORJ Storj
加入自选
¥6.81¥17,862,933¥2,894,250,000-6.94 %
去交易
CVC Civic
加入自选
¥3.50¥16,880,771¥3,500,000,000-3.77 %
去交易
SNT Status
加入自选
¥0.3500¥13,825,936¥2,560,974,500-3.58 %
去交易
LTC 莱特币
加入自选
¥307.64¥8,731,656¥7,924,898,695+1.45 %
去交易
ZEC ZCash
加入自选
¥1543.00¥6,123,726¥32,403,000,000+1.15 %
去交易
ETC 以太经典
加入自选
¥95.90¥5,628,959¥7,975,609,810+4.24 %
去交易
EOS EOS
加入自选
¥9.10¥5,290,597¥9,100,000,001-2.68 %
去交易
DASH 达世币
加入自选
¥1961.99¥4,895,402¥8,190,601,934-5.06 %
去交易
BTS 比特股
加入自选
¥0.8209¥4,547,964¥3,283,600-1.68 %
去交易
NXT 未来币
加入自选
¥0.6900¥2,445,968¥690,000,000-3.85 %
去交易
ETP
加入自选
¥21.41¥2,144,797¥2,141,000,000-3.34 %
去交易
BAT 注意力币
加入自选
¥1.38¥1,545,792¥1,375,000,000-2.76 %
去交易
XPM 质数币
加入自选
¥2.44¥1,323,746¥10,865,076+14.15 %
去交易
XEM 新经币
加入自选
¥1.68¥923,911¥15,120,900,000-6.32 %
去交易
DOGE 狗狗币
加入自选
¥0.0112¥822,210¥566,616,122-0.18 %
去交易
XMR 门罗币
加入自选
¥350.00¥521,787¥546,591,500-0.85 %
去交易
XRP 瑞波币
加入自选
¥1.04¥512,578¥103,799,999,854-0.86 %
去交易
XCP 合约币
加入自选
¥109.99¥230,523¥291,332,901+20.58 %
去交易
XTC 物联币
加入自选
¥0.0668¥149,342¥6,680,000-2.91 %
去交易
CNC 中国币
加入自选
¥0.0570¥130,559¥1,104,370+3.64 %
去交易
FTC 羽毛币
加入自选
¥0.3610¥121,918¥12,089,673+8.73 %
去交易
IFC 无限币
加入自选
¥0.000581¥98,372¥52,387,608-5.50 %
去交易
PPC 点点币
加入自选
¥10.60¥88,216¥224,222,860+2.81 %
去交易
NMC 域名币
加入自选
¥11.24¥76,197¥90,453,788-0.09 %
去交易
TIPS 帽子币
加入自选
¥0.000104¥53,878¥15,869,452-0.16 %
去交易
TIX 彩币
加入自选
¥0.000115¥51,736¥8,372,000-2.39 %
去交易
REP Augur
加入自选
¥129.47¥36,733¥-+-0.00 %
去交易
SHELL 小贝壳
加入自选
¥0.1110¥22,346¥-+1.83 %
去交易
BTRX 赎回代币
加入自选
¥0.9540¥0¥-+0.00 %
去交易
DOC 域链
加入自选
¥0.00000000¥0¥-+0.00 %
去交易

优质区块链资产交易平台

安全,稳定,信誉 — 我们不懈的追求

t:19.369ms